Μοσχάρι

 

  Γλώσσα Μόσχου ΕΥ.ΕΝ.
  Κοιλιά Μόσχου Γάλακτος ΕΥ.ΕΝ.
 
Κόντρα Μόσχου Γάλακτος ΕΥ.ΕΝ.
  Κόντρα Μόσχου με φιλέτο ΕΥ.ΕΝ.
  Λαιμός Μόσχου με Α/Ο ΕΥ.ΕΝ.
  Λαιμός Μόσχου με Μ/Ο ΕΥ.ΕΝ.
  Λάπα Μόσχου με Α/Ο ΕΥ.ΕΝ.
  Λάπα Μόσχου με Μ/Ο ΕΥ.ΕΝ.
  Μοσχάρι ΑΑ
  Μπούτι Μόσχου Α/Ο ουρά, ποντίκι
  Μπούτι Μόσχου κολοβό Μ/Ο
  Μπριζόλα Μόσχου γάλακτος μερίδος ΕΥ.ΕΝ.
  Μπριζόλα Μόσχου μερίδος ΕΥ.ΕΝ.
  Νουά Μόσχου ΕΥ.ΕΝ. νωπό ή κατεψυγμένο.
  Ουρά Μόσχου ΕΥ.ΕΝ. κατεψυγμένη.
 
Πλάτες Μόσχου Α ΕΥ.ΕΝ.
  Πλάτες Μόσχου δεκάρες ΕΥ.ΕΝ.
  Πόδια Μόσχου Γάλακτος ΕΥ.ΕΝ.
  Ποντίκι Μόσχου ΕΥ.ΕΝ.
  Ρολό Μόσχου γεμιστό Forena νωπό ή κατεψυγμένο.
  Σπάλα Μόσχου Α/Ο ΕΥ.ΕΝ.
  Σπάλα Μόσχου Α/Ο κομμένη μερίδες ΕΥ.ΕΝ.
  Σπάλομπριζόλα Μόσχου μερίδος ΕΥ.ΕΝ.
  Συκώτι Μόσχου ΕΥ.ΕΝ.
  Χτένι Μόσχου ΕΥ.ΕΝ.
  Τράνς Μόσχου ΕΥ.ΕΝ.